Sosial Məsuliyyət

Ekoloji cəhətdən təmiz və davamlı inkişaf
Yizheng ağır sənayesi üzvi gübrə istehsal avadanlıqları və qarışıq gübrə istehsal avadanlıqları sahəsində bir mütəxəssisdir. Harada olursa olsun, şirkət "yerli sosial dəyərlərə və ənənələrə hörmət etməyi" ilk qayda edir.
Yizheng qlobal iş apararkən və mənfəət artımını davam etdirərkən ətraf mühitin qorunmasını həmişə birinci yerə qoymuş və qlobal iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün birlikdə çalışmışdır.

Sədəqəni sona qədər daşıyacağıq
Güclü bir sosial məsuliyyət hissi ilə Yizheng ağır sənayesi xeyriyyəçiliyi müəssisənin başqa bir hədəfi kimi qəbul edir. Məktəb bağışlamaq və kasıblara kömək etmək əməlləri hamısı Yizhengdən bəhs edir.
2010-cu ildən bəri Yizheng, ailələrini dəstəkləmək üçün hər il pul verməklə yanaşı, Afrikanın iki yerli kəndindəki 20-dən çox uşağa bir məktəb bağışladı.