Sosial Məsuliyyət

Ekoloji cəhətdən təmiz və davamlı inkişaf
Yizheng ağır sənayesi üzvi gübrə istehsalı avadanlığı və mürəkkəb gübrə istehsalı avadanlıqları üzrə mütəxəssisdir.Harada olur-olsun, şirkət “yerli sosial dəyərlərə və adət-ənənələrə hörmətlə yanaşmağı” ilk qayda olaraq qəbul edir.
Qlobal biznesi həyata keçirərkən və mənfəət artımını davam etdirərkən, yizheng həmişə ətraf mühitin qorunmasını birinci yerə qoydu və qlobal iqtisadiyyatın davamlı inkişafı üçün birlikdə çalışdı.

Xeyriyyəni sona qədər aparacağıq
Güclü sosial məsuliyyət hissi ilə Yizheng ağır sənayesi xeyriyyəçiliyi müəssisənin başqa bir məqsədi kimi qəbul edir.Məktəblərin bağışlanması və kasıblara kömək etmə əməlləri Yizheng-in hekayəsini izah edir.
2010-cu ildən bəri Yizheng, ailələrini dəstəkləmək üçün hər il pul verməklə yanaşı, Afrikanın iki yerli kəndində 20-dən çox uşağa məktəb bağışladı.