Gübrə Təmizləyicisi

  • Dönər barabanlı süzmə maşını

    Dönər barabanlı süzmə maşını

    TheDönər barabanlı süzmə maşınımürəkkəb gübrə istehsalında ümumi avadanlıqdır, əsasən geri qaytarılan materialları və hazır məhsulu ayırmaq, həmçinin son məhsulların təsnifatını həyata keçirmək və hətta son məhsulları təsnif etmək üçün istifadə olunur.

  • Xətti Titrəmə Ekranı

    Xətti Titrəmə Ekranı

    TheXətti Titrəmə Ekranıvibrasiya-motordan güclü vibrasiya mənbəyindən istifadə edir, materiallar ekranda silkələnir və düz xətt üzrə irəliləyir.