Müəssisə mədəniyyəti

Müəssisə Konsepsiyası: Müştərilər üçün dəyər yaratmaq özümüz üçün dəyər yaratmaqdır.
Müəssisə Ruhu: Sizin ortağınız olmaq.
Müəssisənin məqsədi: Uyğun keyfiyyət cəmiyyət üçün borcdur və keyfiyyətli keyfiyyət cəmiyyət üçün töhfədir.
Müəssisə xidməti: Müştəri gözləntilərini aşın.