Müəssisə Mədəniyyəti

Müəssisə Konsepsiyası:Müştərilər üçün dəyər yaratmaq özümüz üçün dəyər yaratmaqdır.
Müəssisə Ruhu:Sizin tərəfdaşınız olmaq.
Müəssisə məqsədi:Uyğun keyfiyyət cəmiyyət üçün öhdəlikdir, yaxşı keyfiyyət isə cəmiyyət üçün töhfədir.
Müəssisə xidməti:Müştəri gözləntilərini üstələyin.